Armada

Kerr – HERCULITE XRV – Mikrohibrid kompozit materialı dəsti

HERCULITE XRV – Mikrohibrid kompozit materialı dəsti

Mikrohibrid tərkibli kompozit materialdır.Hər sinif boşluqların restavrasiyasında yararlıdır.
Tərkibinin 79% – i 0.6mkm ölçüdə olan qeyri – üzvi dolduruculardan ibarətdir.
Uzunmüddətli klinik praktika tam etibarlı və uzunmüddətli estetikaya zamindir.

Qablaşdırma:
Emal – A1, A2, A3, B2, dentin – A2, A3 , 5mm OptiBond Solo plus, 50ədəd aplikator, 37.5% aşılayıcı turşu.