Armada

Kerr – SonicFill

SONICFILL – Nanohibrid kompozit materialı dəsti

Çeynəmə qrup dişlərdə tez və etibarlı restovrasiya etmək üçün , Kerr və KaVo kompaniyalarının birgə hazırladıqları kompozit sistemdir.
Bu sistemlə siz 5mm dərinliyində olan boşluğu bir porsiya ilə doldura bilərsiniz.
Kompozit materialı heç bir alət (başlıq vasitəsi ilə) istifadə etmədən boşluğa doldura bilərsiniz.
Kompozitin hansı sürətdə boşluğa daxil olmasını çox rahat tənzimləyə bilərsiniz.
Alətə yapışmadığına görə mükəmməl modelirovka olunur.
Materialın özlülüyü az olduğundan boşluğun divarlarına mükəmməl adaptasiya olunur.
Səs enerjisinə görə restavrasiyada heç bir hava qabarcığı olmur.
Kompozitin tərkibinin 83.5% dolduruculardan ibarət olduğuna görə polimerizasiya daralması 1.6% – dir.
Sıxılmağa qarşı davamlılığı 250 МPа – dır.

İstifadəsinə göstərişlər:
. I və II sinif boşluqlar.
. III sinif boşluqlar.
. V sinif boşluqlar və dişin boyun hissəsində olan digər yoluxmalar.
. Endodontik müalicədən sonra dişin bərpası.
. Fissurların qermetizasiyası.
Eyni zamanda bu materialla uşaqların da dişlərini restavrasiya edə bilərsiniz.