Armada

Kerr – HERCULITE XRV Ultra

HERCULITE XRV Ultra – Nanohibrid kompozit materialı dəsti

Nanohibrid tərkibli universal kompozit materialdır. Tərkibində 3 cür nanodoldurucular var.
. Əvvəlcədən polimerizə olunmuş nanodoldurucular – Kerr kompaniyası tərəfindən patentləşdirilmiş aşağı daralma faizi olan polimer və barium şüşə nanodoldurucularının qarışığı, daralma prosesini artıq keçmiş və daha çox təzyiqə davamlı olmasına imkan verir. Eyni zamanda kompozitin yüksək səviyyədə polirovka olunmasını və aşağı polimerizə daralmasını təmin edir.
. Point 4 nanodoldurucusu (0.4mkm ölçüdə olan barium şüşə hissəcikləridir, hansı ki, kompozitin mükəmməl polirovka olunmasını və xameleon effektini təmin edir )
. Silisium nanodoldurucular (20-50nm ölçüdə olan hissəciklərdir, mükəmməl polirovka və parıltılıq zaminidir. Eyni zamanda polimerizə daralmasının aşağı olması və optimal manipulyasiya olunma xarakteri deməkdir).
Üstünlükləri və xüsusiyyətləri:
Həm frontal həm də çeynəmə qrup dişlərin restavrasiyasına tam yararlıdır.
Rənglər tam VİTA şkalasına uyğundur.
Yüksək rəng stabilliyi.
Optimal konsistensiya, alətə yapışmır, mükəmməl modilirovka olunur
Tərkibinin 78% – i nanodolduruculardan ibarət olduğuna görə, yüksək mexaniki davamlı kompozitdir (əyilməyə qarşı davamlılıq – 160.1MPа, qırılmağa qarşı davamlılıq isə 1.49МPа/м2).
Yüksək rentgenokontrastlıq (250%Al).

Qablaşdırma: Böyük dəst – Hərəsi 4 qr olmaqla: emal – A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2, dentin – A2, A3 , 1 ədəd premise flowable 1.7qr, OptiBond Solo Plus 5mm, 37.5% aşılayıcı turşu ,polirovka üçün disklər , 50ədəd aplikator. Kiçik dəst: emal – A1, A2, A3, A3.5, D2, dentin A2 və aksesuarlar.