Ölçü materialları və gips

Gipslər

Gipslər Elite arti – 3-cü tip artikulyator gipsi Əla adgezivlik Okklüziyanın dəqiqliyini saxlamaq üçün minimal genişlənmə. Artikulyatorların rahat quraşdırılması üçün tiksotropik. Zəif genişlənmə. Ağ rəng. Elite master – 4-cü tip sərt gips Yüksək elastiklik. Formaldehidsiz. 48 saatdan sonra ən az…
Read more