Armada

Bondinq və aşılayıcı gel

Bondinq və aşılayıcı gel

Ultra-Etch Aşılayıcı gel

Öz-özünü limitləyən turşu (dentində qalma müddətindən asılı olmayaraq 1.9 mikrondan çox aşılamır)
Vertikal səthdən axmadan ən kiçik fissurlara nüfuz edir
Pərçimlənmə gücünü artırır
İz buraxmadan rahatlıqla yuyulur

30 ildən çoxdur ki , sektorunda liderdir.

Qablaşdırma : 1.2 ml refill şprislər ; 30 ml şpris-dispenser


PREBOND Universal bond

Uzunömürlü və polikarbon əlavə olunmuş metakrilatla biouyğundur. Su əsaslıdır. Kompozit və kompomerlərin birbaşa restavrasiyasında istifadə olunur. Birbaşa olmayan restavrasiyalar zamanı sementləmədə istifadə olunur. Amalqam restavrasiyasında istifadə olunur. I, II, III, IV, V tip restavrasiyalarda istifadə olunur. İstifadə zamanı buxarlanma və kristallaşma olmur. Qablaşdırma: 4 ml. flakon.


PREBOND SE 7-ci nəsil tək işləmli bond

7-ci nəsil bonddur. İstifadə zamanı turşuya ehtiyac qalmaz. Rahat quruma və səthə tez yayılma əsas üstünlükdür. Dentin və emal üçün möhkəmlik 37 MPa-dır. PreBond SE bütün növ şüalı kompozitlər, kompomerlər və sementlərə uyğundur. I, III, IV, V və VI klas restavrasiyalarda və kompozit bərpasında istifadə olunur.


PQ1 Tək qətran bond

Tək qətran bonding. Yüksək bondlama gücü, mikroaxıcılığın qarşısını alır – 61.25 Mpa. Doldurucunun dentin boşluqlarına mükəmməl şəkildə daxil olması həssaslığın minimallaşmasına kömək edir. Radiopakdır. Tərkibində etil spirti var.

Qablaşdırma: 1 ədəd 1.2 ml. şprits


Porcelain etch & Silane Keramika turşusu və silan

9%Hidrogen-flüorid turşusu və Silan
Sınmış keramikanın bərpası; keramik körpülərin, qapaqların fiksasiyası ; keramik dişlərə breket yapışdırılması ; vinir sementləməsi zamanı viniri aşılamaq üçün istifadə olunan turşu və primer.
Asanlıqla kontrol və tətbiq edilir.
Kompozit və ya sementdə ləkə izi qoymur.
Silane tək komponentli məhluldur , keramika ilə ən yüksək bondlamanı təmin edir.
Həmçinin lithium disilicate (IPS e.max®2) restovrasiyalarında istifadə edilir.


PERMASEAL bond

Kompozitlərin ömrünü uzatmaq, mikro çatların qarşısını almaq üçün xüsusi bondlama materialı. Yüksək səviyyədə dolduruculuq və az axıcılıq. Köhnə kompozitləri canlandırır.

Qablaşdırmada: 4 ədəd Perma Seal, 1.2 ml. şpritslər.


OPTIBOND XTR  6-cı nəsil tək istifadəli Universal bond

Etibarlı , uzunömürlü total aşılama və sadə tətbiqi olan özüaşılama sistemini özündə cəmləşdirən yeganə adqeziv sistemdir. Üstünlükləri və xüsusiyyətləri: Dentinə və emala mükəmməl adqeziya, mükəmməl kənar təması və mikrosızıntıdan müdafiə. Bütün növ restavrasiyalarda istifadə universallığı. Postoperasiya ağrı riskinin azalması və pasientin komfortu. Adqeziya gücü (38.1Mpa).

Qablaşdırma: 5ml praymer, 5ml adqeziv.


OPTIBOND Solo Plus

Universal bond Bütün restavrasiyalarda istifadə olunan bir komponentli işıqla bərkidilən V nəsil adqezivdir. OptiBond Solo Plus tərkibinin 15% -i Kerr kompaniyası tərəfindən patentləşdirilmiş 0.4mkm ölçüdə olan nanodolduruculardan ibarətdir. Bu unikal texnalogiya sayəsində mikrosızıntının yüksək səviyyədə qarşısının alınması və fərqli səthlərə mükəmməl adqeziyanı təmin edir. OptiBond Solo Plus nanodoldurucular dentin kanallarına daha dərin keçdiyinə görə struktur adqeziya və struktur əlaqə yaradır. Bu xüsusiyyət digər nanodoldurucular olmayan və hətta nanodoldurucular olan bondlarda yoxdur. Bu funksiya öz növbəsində müstəsna sabitlik, təkrarolunmaz yapışma gücü və postoperasiya ağrılarının olmamasının qarantıdır. Adqeziya gücü (26.1MPa). Həm quru həm də nəm mühitdə istifadəyə yararlıdır.

Qablaşdırma: 3 ml. adqeziv


OPTIBOND FL Bond

Total aşılama tələb edən iki komponentli adqeziv sistemdir. İstehsala başlanan 1995 – ci ildən OptiBond Fl bütün dünyada müvəffəqiyyətlə istifadə olunur. Öz keyfiyyətini uzunmüddətli klinik tədqiqatların nəticəsi ilə sübuta yetirib. OptiBond FL aparıcı stomatoloji institutlar tərəfindən “qızıl standart” adına layiq görülmüşdür. Üstünlükləri və xüsusiyyətləri: Tərkibinin 48% doldurucudan ibarət unikal quruluşa malikdir. Adqeziya gücü (31 Mpa). Effektiv vurma qaydası: bir qat praymer, bir qat adqeziv , bir dəfə işıqlandırma. Həm quru həm də nəmli mühitdə istifadəsi mümkündür. Yüksək rentgenokontrastlıq (267%Al). Sübuta yetirilmiş uzun ömürlülük.

Qablaşdırma: 8ml praymer , 8ml adqeziv.


Optibond All in One 7-ci nəsil tək işləmli bond

Aşılama, prayminq və bondinq komponentlərini özündə cəmləşdirən bir etaplı adqeziv sistemdir. İşıqla bərkiyən, nanoaşılama texnologiyasından istifadə edilən adqeziv sistemdir ki, bütün səthlərə eyni zamanda metal əsaslı restavrasiyalara da digər bir etaplı adqeziv sistemlərdən daha güclü və effektiv mexaniki retensiyaya malikdir. Üstünlükləri və xüsusiyyətləri: Adqeziv protokolunun pozulma riskinin olmaması. Uzunömürlü və proqnozlaşdırıla bilən nəticə. Üç komponentli həlledici sistemə görə müstəsna stabillik və emala effektiv təsir. Adqeziya gücü (24.8MPA).

Qablaşdırmada: 5ml adqeziv, 3 ədəd unidoza, 50 aplikator, 25 ədəd qarışdırmaq, üçün qab və istifadə qaydası var.


Etching gel Aşılayıcı gel

37% ortofosforik turşu tərkiblidir. Mina və Dentinin səthini aşılayaraq adgeziv və dolğunun dişə yapışmasını yaxşılaşdırır. Diş səthini qalıqlardan təmizləyir.

Qablaşdırma: 3 ml. adqeziv


Citric acid 20% solution – Limon turşusu

20%-li limon turşusu Kanallarda kalsium hidroksidin əla əridilməsi və təmizlənməsi. Kanal yuyucu vasitəsi və kanal yumuşaldıcı kimi istifadə etmək məsləhət görülmüşdür. Qablaşdırma: 1 ədəd 30 ml. 20% Citric Acid Solution şpritsi.

Qablaşdırma: 8ml praymer , 8ml adqeziv.