Alginat və alginat mikser

Alginatlar

Alginatlar HYDROCOLOR 5 Xromatik alginat 5 il stabil qalan ekstra sürətlialginat Müvəqqəti kron və körpülər Pediatriya ortodont İş modelləri Hərəkətli protez və kronlar Sabit və hərəkətli protezlər üçün antaqonist modellər Yüksən ölçülü stabillik Sürətli çalışma və sərtləşmə vaxtı Tiksotropik Mentollu…
Read more