Armada

Alginat mikser

NOVAMİX – Avtomatik alginat qarışdırma cihazı

Ağıllı, rassional və kompakt ölçüdə bir cihazdır.Təzyiqə və istiliyə dözümlü xüsusi plasmas gövdəyə malikdir. Net çəkisi 15.5 kqdır. 4 ədəd qarıştırıcı kasadan, 1 ədəd ölçülü su qabından və köməkçi vasitələrdən ( şpatel və.s) ibarətdir. Ölçüləri 240mm x 280 mm x 300mm dir. Maksimal gücü 350 Watt dır.
Yaddaşlı və proqramlı sistem. Saniye aralığı (1-16 san). 3 tip yaddaş ayarı ( 8, 10, 12 san). Bir düymə köməyi ilə fərqli qarıştırma müddəti
Xüsusiyyətləri: Proses daha sürətli və gigiyenik gedir, Qatılığı homogen bir qarışıq alınır, Əl ilə qarışdırıb hazırlanan alginatdan fərqli olaraq hava qabarcıqlarına rast gəlmək mümkün deyil.