Armada

Sementlər

Sementlər

NOVASEAL – İşıqla sərtləşən şüşə ionomer tərkibli sement

Novaseal işıqla bərkiyən şüşə ionemer və florid tərkibli izoledici araqatdır. Həm birbaşa, həm də bütün tip dolğu materiallarının altında tətbiq edilə bilər. Bərkimə müddəti 30 saniyədir. Radiopakdır. Yükək dərəcədə təzyiqə davamlı, biouyumluluğa malikdir. Dentinə əla yapışma özəlliyinə sahibdir. İkincili kariesin yaranmasının qarşısını alır. Tətbiq formasının daha sürətli və gigiyenik olmasıyla seçilir. Qablaşma 2 x 2.5 qr şpris


Zenitcem

ZENİTCEM- İkili bərkiyən daimi resin sement materialı

Almaniyanın President Dental firmasının məhsulu olan bu sement materialı ilə siz zirkon,

metal keramika, implantüstü, kanaldaxili ştiftləri daimi fiksasiya edə bilərsiniz

 

Qablaşdırma 9,6 qr şpris


Extracem

EXTRACEM Şüşə ionemer tərkibli daimi sement materialı

 

Radiopakdır

Yüksek florid var tərkibində. Asan qarışdırma və rahat işləmə qabiliyyəti. Uzadılmış işləmə müddəti. Aşağı film qalınlığı.Yüksək möhkəmlik

Tətbiq edilən konstruksiyalar

*Metal keramika

*Zirkon

*Inlay

* Ortodontik breketlər

İşləmə müddəti 3deq 30 saniyə

Qarışdırma müddəti 30 saniyə

Çalışma müddəti 4 dəqiqə

Qablaşdırma 35 qr toz,17 ml maye

Mixing pad, Şpatel

 


ULTRATEMP – Polikarboksilat tərkibli müvəqqəti sement
Polikarboksilat tərkibli evgenolsuz müvəqqəti sement materialı.
Hidrofilik.
İlk müvəqqəti polikarboksilat sementdir.
Qablaşdırma:
80qr. toz, 55qr. maye
1 ədəd ucluq, 1 ədəd qarışdırmaq üçün lövhələr.


Temp bond NE Müvəqqəti şəffaf sement
Tərkibində evqenol olmayan, yüksək möhkəmlik və elastiklik xüsusiyyətli müvəqqəti sementdir. Daimi kompozit tərkibli sementlərin polimerizasiyasına heç bir maneə törətmir.Eyni zamanda kimyəvi bərkiyən akril qətrandan hazırlanmış müvəqqəti restavrasiyaları deformasiyaya uğratmır. Allerqik təsiri yoxdur.Asanlıqla təmizlənir.Tam polimerizasiya müddəti baza ilə katalizatorun qarışdırılmasına başlanan andan 7 dəqiqədir.
Qablaşdırma: Dəstin içində 50qr baza, 15 qr katalizator və qarışdırmaq üçün lövhə.


REPIN – Sink oksid evgenolsuz müvəqqəti sement
Ağ pasta: sink oksid, kalsium karbonat, yağ, dad verən əlavələr
çəhrayı pasta: kanifol, sirkə turşusu, yağ, maddələr
Göstəriciləri:
1) Dişsiz çənələrin ölçüsünü hissə hissə almaqla sonda tam protezlərin hazırlanmasında.
2) Tacın, körpünün və dişlərin müvəqqəti fiksasiyasında
Qablaşdırma: 300 qr. ağ pasta, 125 qr. çəhrayı pasta


NX3 Daimi fiksasiya üçün estetik kompozit sement

Universal kompozit tərkibli, işıqla bərkiyən,estetikliyi uzunmüddət mükəmməl qoruyan, yüksək adqeziya gücünə malik daimi fiksasiya üçün sementdir.
Üstünlükləri və xüsusiyyətləri:
. Adqeziya gücü emala – 29.2MPa, dentinə -33.8Mpa.
.İşıqla bərkidiyinə görə vaxt məhdudiyyəti tələb etməyən restovrasiyaların tələsmədən çox rahat fiksasiyası.
. Uzunmüddətli mükəmməl estetika və rəng stabilliyi.
. Bütün vinirləri eyni zamanda hansı rəng daimi sementlə fiksasiyasını müəyyən etmək üçün nümunə gellərinin olması.
. Rentgenokontrast (330%) olduğuna görə restavrasiyanın keyfiyyətini kontrol və uzunmüddətdən sonra restavrasiyanın keyfiyyətini diaqnostika etmək mümkündür.
Dəstə daxildir: 1.8qr 1 ədəd şəffaf, 1 ədəd ağ rəng sement, 3qr geli, 5ml silan, 1 ədəd 3qr aşılama geli, 10ədəd unidozalarda OptiBond Solo Plus,10 ədəd sement üçün ucluq, 10 ədəd aşılama geli üçün ucluq və alətlər paneli.


MAXCEM ELİTE Daimi fiksasiya üçün adqezivli özübərkiyən kompozit sement

Dolayı restovrasiyalar üçün özü aşılayan və özü bondlayan, kompozit tərkibli, ikili bərkimə xüsusiyyəti olan daimi fiksasiya üçün sementdir.
Üstünlükləri və xüsusiyyətləri:
. Universallıq və bütün səthlərlə uyğunluğu: Dentin, emal, zirkonium, metallar və s.
. Adgeziya gücü:(emala – 22MPa, dentinə – 24MPa,titana- 33Mpa,Lava (Zirkonia) – 28Mpa,Qızıla – 27MPa,Metalkeramikaya-36MPa, Vitablocks(farfor)- 30MPa).
. Digər sementlərdən fərqli olaraq yüksək rəng stabilliyi olduğuna görə uzunmüddətli estetik nəticə əldə edilir.
.Tərkibində olan doldurucuların yüksək faiz nisbətində olduğuna görə (68%), polimerizasiya stresi, operasiya sonrası ağrılar və mikrosızıntı riski azalır.
.Yüksək rentgenokontrastlıq (280%).
. Ftor tərkiblidir.
Böyük dəst:5qr – 2 – şəffaf, 1 – ağ, 1 – ağ opak və 1 – sarı sement, 70 ədəd ucluqlar və ist.təl.
Kiçik dəstə:5qr – 2 – ağ və ya 2 – şəffav rəngdə sement, 20 ucluqlar və istifadə təlimatı.


ADHESOR Sink fosfat daimi sement

İki komponentli sink fosfat sement toz və maye şəklindədir.
Göstəriciləri: 1) Amalqam və kompozit plomb materialından əvvəl baza qat materialı 2) Müvəqqəti doldurucu.
3) Tac və körpü bondlaması. 4) kök kanal doldurulması.
Əks göstəriciləri: ADHESOR® -ə qarşı həssaslıq hər hansı pereparata qarşı həssaslıqda eyni dərəcədə hesablanır.
Qablaşdırma: ADHESOR® (80 qr. toz +55 qr. maye), scoop for powder ADHESOR® toz 80 qr üçün qaşıq, ADHESOR® 55qr. maye üçün qaşıq.
Rənglər: ağ, sarı, boz-mavi, palıdı.


ADHESOR CARBOFINE – Sink polikarboksilat daimi sement
ADHESOR® CARBOFINE qıcıqlandırmayan sink polikarboksilat sementdir, hansı ki, ağızda heç bir selüloz yaratmır. Rentgenə kontrastdır.
Göstəriciləri:

1) Amalqam və kompozit plomb materialından əvvəl işlədilir. Səth tam qurudulmamış istifadə edilə bilməz.

2) Müvəqqəti doldurucu maksimum 6 ay.

3) Tac (1,2) bondlaması.

Rənglər: 1 – ağ


ADHESOR FINE Sink fosfat daimi sement
Xırda hissəciklər sayəsində çox nazik təbəqə (25 μ) ilə işləmə imkanı.
Göstəriciləri:
1) Amalqam və kompozit plomb materialından əvvəl baza qat materialı, 2) Müvəqqəti doldurucu maksimum 6 ay. 3) Tac və körpü bondlaması. 4) Kök kanal doldurulması.
Əks göstəriciləri: ADHESOR® -ə qarşı həssaslıq hər hansı pereparata qarşı həssaslıqda eyni dərəcədə hesablanır.
Rənglər: 1 – ağ 2 – sarı-ağ