Armada

Mumlar

Mumlar


Boyun mumu
Qapaq və qoşmaların boyun hissələrini formalaşdırılması üçün yaradılıb. Yumşaq və minimal daralma ilədir. Ən son modelləşdirmədən sonra mum modelin boyun hissəsinə çəkilərək qonşu tərəflər arasında təhlükəsizlik yaradır.
Çəkisi: 45qr. Bərkimə temperaturu: 66oCModel mumu – mavi
Əsasən çeynəyən səthləri və qapaqların qıraqlarını modelləşdirmək üçün nəzərdə tutulub. Bundan başqa plastmas və keramika ilə körpülü protezləri işləmək üçün əlverişli vasitədir. şəffaf olmayan və intensiz rəngi onunla işləməyi daha rahatlaşdırır. Çəkisi: 45qr. Bərkimə temperaturu: 64oCModel mumu – yaşıl
Metal əritməsi üçün istifadə olunur. Bərk materialdan ibarətdir. Onun daha çox bərkliyi stabillik və möhkəmliyin səbəbidir. Bu bərklik sayəsində metal əritməsində istifadə daha məqsədə uyğun hesab edilir. Çəkisi: 45qr.
Bərkimə temperaturu: 57oCQoşma üçün boz mum
Çeynəyən səthlərin modelləşdirilməsində istifadə edilir. Fiziki tərkibi S-U estetik tərkibə malikdir. Sərbəst əriyir, buna görə də şüşə keramikası üçün yararlıdır.
Çəkisi: 45qr.
Bərkimə hərarəti: 59oCElektroliz

 

Xrom-kobalt ərintili Karkasların elektrokimyəvi üsülla aşılanması üçün elektroliz mayesi.

Təmiz, parlaq səth əldə etmək üçün. Uzunömürlü və işlədiyi avadanlıqların zədələmədiyinə görə fərqlənir.Fleksi Mum

 

Şəffaf və elastik olmaqla isti əllərdə çox rahat işlənə bilir. Xüsusi yapışqanlığı sayəsində rahat işlənir və tez adaptasiya olunur.

Qablaşdırma: 15 plastin. hər biri 150×75 mm.Kompensasiya lenti

 

Tərkibində asbestos olmayan, mufel dairələrinə yaymaq üçündür. Ziyanı yoxdur.

Köhnə kütlə üçün idealdır.

Köhnə kütləni rahat təmizləmə bacaracağına malikdir.

Ölçüləri: 50×1 mm. Rulon 25m.Lazer mumu

 

Xüsusilə yeni nəsil CAD/CAM sistemi üçün hazırlanmışdır.

Lazerlə skan olunur və bütün növ lazer sistemlərinə uyğundur.

Estetik mum kimi modelləşdirmə tərkibinə malikdir.

Frez alətləri ilə işləməyə yararlıdır. Ekstremal opakdır.

Minimal dartınma.

Bloklama üçündə yararlıdır.Konus: 45qr.Adi Mum

 

Karonkanın, yarımkaronka və insertlərin servikal kənarlarını formalaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Minimal uzantı ilə yumşaqdır.

Son modelləşdirmədən sonra boyun mum servikal səthə stabil və dəqiq qıraqlar üçün sürtülür.

Konus 45qr. Ərimə hərarəti 66oCMum kütlələri

 

Dairəvi və elastik formalar düzəltmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bu mumun tərkibinin fərqi metalla işdə dəqiqlikdə özünü göstərir.30 saniyəyə bərkiyir.

Hərarəti iş zamanı 80o-90oC saxlamaq lazımdır.1 saniyə ərzində 0.4 mm-lik dairə almaq mümkündür.Mum şablonları

 

Xüsusi töküm işlərində istifadə olunur.

Yapışqanlıq və elastikliyi ilə fərqlənir.

İş temperaturu 20o C-dən aşağı olmamalıdır.

Qablaşdırma: çoxsaylı qablarda.Mum telləri

 

Müxtəlif rəngli və qalınlıqlı mum tellərinin sıxlığı çox olduğundan onu metal əritməsində istifadə etmək daha etibarlı nəticəyə gətirib çıxarır.

Metalla rahat birləşmə xüsusiyyətinə malikdir.Nowax model mumu

Soyulmadan, çatlamadan və ya parçalanmadan asan modellənə bilən, çəhrayı rəngdə, ISO standartlarına cavab verən, istiliyə davamlı modelləmə mumudur.

Yüksək gücə və ağız temperaturunda möhkəmliyə malikdir.

Qablaşdırma 500 qr.-lıq paketdədir.Pearl wax

 

Bu mumun istifadəsi zamanı lazımi qədər mumdan istifadə etməyə nəzarət daha effektiv olur.

Elektroşpatellə işləmə daha aşağı temperaturda işləməyə imkan yaradır və mumun dartılmasının qarşısı alınır.

Bu tip mumun iş keyfiyyəti konusvari mumla müqayisədə eynidir.Press mumlar

 

Press keramika üçün təmiz xüsusi mumlar.

Shuler Dentalın xüsusi proqramı çərçivəsində hazırlanmışdır.S-U-ISO-Fix

 

Mumu gipsdən izolə edir.

Yaxşı nəticə, plastmas, metal və digər məsaməli materiallarda istifadə edəndə əldə olunur.

Qablaşdırma: 25ml. 250ml. 1000ml. flakon və kist.Ugifil

 

Müxtəlif ölçü və sərtliklərdə kanal mumları. 250 qr.UgiWax

 

Mum əritmə cihazı üçün mum. 100 qr.
ffWaxUp diaqnostika mumları

 

Modelləşdirmə üçün əla nəticə verir.

Müvəqqəti vinir üçündə əlverişlidir.

Aşağıdakı rənglər mövcuddur: Şəffaf, Ağ, Dentin A3, İntensiv ağ, Dentin A2Üzlük və astarlı mum

 

Model tökümündə çənə hissəsinə yaymaq üçün.

Şəffaf və elastik olmaqla hətta yüksək temperaturda modeldən qopma halları baş vermir. Rahat və ekonomikdir.

Qablaşdırma: 15 plastin. hər biri 150×75 mm.