Armada

C silikonlar

C silikonlar

ZETAPLUS VL intro kit C silikon kit

C-silikon tərkibli 2 qat ölçü materialı. Tətbiq edilmə: İki fazalı ölçü texnikasında istifadə olunur. Yüksək axıcılığı, yaşıl rəngli, nanə qoxuludur. Ağızda damağın selikli qişasına təzyiqini azaldır. Quruduqdan sonra optimal bərkiməsi ikinci ölçü almada ondan qaşıq kimi istifadə olunmasına imkan yaradır. Quruması katalizatorun miqdarından asılıdır.

Qablaşdırma:

1-ci Qat – 900 ml. (1.53 kq.)

2-ci Qat – 140 ml.

Katalizator – 60 ml.

Qarışdırmaq üçün lövhələr.

 


ZETAFLOW C silikon kit
Zetaflow heç bir C silikonun keçə bilmədiyi sahələrə hidrofillik və axıcılıq xüsusiyyəti sayəsində keçərək hər bir incə sahələrin ölçüsünü götürmə imkanına malikdir. Zetaflow light və katalizatoru arasında balanslı və üstün dozalı uyğunluq mövcuddur. Zetaflow sistemi komponentləri arasındakı mükəmməl rəng kontrastı həmcins bir qarışma əldə edilməsi mövcuddur.

-Bənzərsiz hidrofillik özəlliyi
-Üstün axma qabiliyyəti
-İlk başlanğıcda yumuşaqlıq
-Sonda sərtlik
Qablaşdırma:
Zetaflow putty – 900 ml. Zetaflow light – 140 ml,
Zetaflow catalist – 60 ml. Qarışdırmaq üçün lövhələr.