Sterilizator

Tecnogaz – Multisteril

Multisteril Risklərə son qoyan əvəzolunmaz cihaz. Dünyada ilk dəfə Multisteril – avtomatik çoxfunksiyalı cihazdır ki, avtonom rejimdə sterilizasiyanın ən çətin və ən vacib dövrlərini həyata keçirir. Alətləri vannanın daxilinə yerləşdirmək kifayətdir ki, Multisteril avtomatik olaraq aşağıdakı əməliyyatları həyata keçirsin: Kimyəvi…
Read more