Armada

Tecnogaz – Multisteril

Multisteril

Risklərə son qoyan əvəzolunmaz cihaz.
Dünyada ilk dəfə Multisteril – avtomatik çoxfunksiyalı cihazdır ki, avtonom rejimdə sterilizasiyanın ən çətin və ən vacib dövrlərini həyata keçirir.
Alətləri vannanın daxilinə yerləşdirmək kifayətdir ki, Multisteril avtomatik olaraq aşağıdakı əməliyyatları həyata keçirsin:
Kimyəvi
Dezinfeksiya
Ultrasəsli təmizləmə
Yaxalama
Qurutma
Bütün işlər əl ilə toxunmadan, operatorun köməyi olmadan, kənardan çirklənmədən həyata keçirilir.
Siz yalnız bir avadanlıq istifadə etməklə pulunuza və vaxtınıza qənaət edib materiallarınızın ideal təmizlənməsinə sahib olacaqsınız.