Armada

Gipslər

Gipslər


Elite arti – 3-cü tip artikulyator gipsi

Əla adgezivlik Okklüziyanın dəqiqliyini saxlamaq üçün minimal genişlənmə.

Artikulyatorların rahat quraşdırılması üçün tiksotropik.

Zəif genişlənmə.

Ağ rəng.Elite master – 4-cü tip sərt gips

Yüksək elastiklik.

Formaldehidsiz.

48 saatdan sonra ən az genişlənmə Yüksək mexaniki xarakteristikaları.

Hamar və həmcins səth

Rənglər:səhra qumu, qəhvəyi-qum, yumşaq-boz.Elite model – 3-cü tip sərt gips
Antoqonist və küvet çıxarılabilən protezlərin hazırlanması üçündür.
Zəif genişlənmə, Yüksək mexaniki xarakteristikalı, Universal tətbiq etmə sahəsi.
Üç rəngdə mövcuddur: Metal mavisi, fil sümüyü və ağ.
Qablaşdırma: 1 və 3kq.Elite ortho – 3-cü tip ortodontik gips

Ortodontiya üçün model və antoqonistlər.

Parlaq ağ.

Tiksotropik Az genişlənmə Mükəmməl təzyiqə davamlı Cilalanmadan sonra parlaq ağ Bəsitləşdirilmiş model düzəltmək üçün tiksotropik.Elite Rock fast Dördüncü tip gips.

Tətbiq etmə sahəsi: Dolu və hissəvi çıxan protezlərin, implantasiya olunan protezlərin qısa vaxt ərzində hazırlanması üçün.

Uzunmüddətli işləmə qabiliyyətindədir.

5 müxtəlif rənglərdə olur: açıq-qəhvəyi, açıq-kəhraba, gümüşü-boz, krem rəngi. Sürtünmə və gilələnmə dayanığlı, titrəmədə axıcıdır, genişlənməsi minimaldır.

1 kq. və 3 kq. paketlərdə.Elite rock – 4-cü tip sərt gips

Dördüncü tip gips.

Tətbiq etmə sahəsi: Dolu və hissəvi çıxan protezlərin, implantasiya olunan protezlərin hazırlanması üçün.

Uzunmüddətli işləmə qabiliyyətindədir. 5 müxtəlif rənglərdə olur: açıq-qəhvəyi, açıq-kəhraba, gümüşü-boz, krem rəngi.

Sürtünmə və parçalanmağa dayanığlı, titrəmədə axıcıdır, genişlənməsi minimaldır. 1 kq. və 3 kq. paketlərdə.Elite stone – gips

Bügel protezi, çıxarılabilən protezi və antaqonist modellərin hazırlanması üçün nəzərdə tutulub.

Tiksotropdur. Yüksək mexanik xarakteristikalı.

Dörd rəngdə mövcuddur: çəhrayı, mavi, qəhvəyi, dəniz dalğa rəngi. Hətta 48 saat sonra zəif genişlənmə.

Qablaşdırma: 1 və 3 kq.