Armada

Kerr – VERTISE FLOW – Axıcı kompozit materialı

VERTISE FLOW – Axıcı kompozit materialı

Özü aşılayan və özü bondlayan axıcı kompozit materialdır.
Kerr kompaniyasının adqeziv ailəsində olan Optibond texnalogiyasından Vertise Flow – da istifadə olunduğuna görə bu kompozitlə işləmədən öncə emalı və dentini aşılamaq və adqeziv vurmağa ehtiyac yoxdur. Həmçinin Vertise Flow mexaniki bərkliyinə görə digər axıcı kompozitlərdən geri qalmır.
Üstünlükləri və göstərişlər – Adqeziya gücü dentinə (20.2 MPa) , emala isə (19.8Mpa)-dır. Adqeziv protokolunun səhvi qeyri-mümkündür
Diş toxumasına mükəmməl təması , kompozit materialla diş toxuması arasında hər hansı bir boşluğun qalmasının qarşısını alır.
Mikrosızıntı səviyyəsinin az olması. Tərkibində əvvəlcədən polimerizə olunmuş doldurucuların olması polimerizə daralmasının az olması və işləmə rahatlığı deməkdir. Postoperasiya ağrılarının olmaması. Tərkibinin 70 % dolduruculardan ibarət olduğuna görə mexaniki bərkdir (əyilməyə qarşı – 120.1Mpa, qırılmağa qarşı – 53.2Mpa). Tərkibində nanodoldurucular olduğuna görə polirovka mükəmməldir.
Yüksək estetik xüsusiyyətə malikdir. Rentgenokontrasdır (320%Al). Qətiyyən toksik olmadığına görə izolyasiya araqatı kimi istifadə oluna bilər.
Böyük olmayan I sinif boşluqların restavrasiyası. Fissurların qermetizasiyası.
Kiçik keramika atmalarının bərpası.
Qablaşdırma: Böyük dəst: Hərəsi 2 qr olmaqla A2, A3, A3.5 və universal opak, 40 ədəd fırça , 40 ədəd ucluq var.
Kiçik dəst: Hərəsi 2qr olmaqla 2 ədəd kompozit , 25 ədəd fırça, 25 ədəd ucluq var.