Armada

PresidentDental – Dynamic Plus

Dynamic Plus – Mikrohibrid kompozit Starter set / Regular set

İşıqla sərtləşən, həm ön, həm də arxa dişlərin restovrasiyasında istifadə olunan mikrohibrid kompozitdir.

Bərkimə müddəti 20 san-dir.

Hissəciklərin böyüklüğü 0,05-1 um dir.

Tərkibində olan Bariumaluminosilikat, Fumed silikat, Trietilenqlikol dimetakrilat sayəsində mükəmməl cilalanma və ideal restovrasiya mümkündür.

Starter set qablaşdırma

5 ədəd 4qr liq şpris (A1, A2, A3, B1, B2) ,

1 ədəd 5ml V nesil Prebond (adqeziv) ,

1 ədəd 3ml etching gel

Bonding üçün aplikatorlar.

Regular set qablaşdırma:

8 x 4 qr şpris (A1 , A2 , A3 , A3,5 , B2 , B3 , A2-O, I),

1x 5ml Prebond (total-etch) ,

2 x 3ml etching gel Bonding üçün aplikatorlar.