Armada

Kerr – PREMISE FLOWABLE – Axıcı kompozit materialı

PREMISE FLOWABLE – Axıcı kompozit materialı

Nanohibrid tərkibli axıcı kompozitdir. Tərkibində olan 3 cür doldurucuların sayəsində optimal iş xassəsinə və mükəmməl mexaniki bərkliyə malikdir.
Üstünlükləri və xüsusiyyətləri : Axıcılıq qabiliyyətinin digər kompozitlərdən fərqli olaraq az olduğundan V sinif boşluqlarda və yuxarı çənədə restavrasiya zamanı daha rahat işləməyə imkan verir.
Polimerizə daralmasının az olması və kompozitin tərkibinin 72.5% – i nanodolduruculardan ibarət olduğuna görə, mikrosızıntı riski azalır, restavrasiya kənarı rəngin dəyişməsi olmur, postoperasiya ağrıları və polimerizə stresi azalır.
Mükəmməl modelirovka olunur və alətə yapışmır.
Xameleon effekti olduğuna görə mükəmməl estetikaya malikdir.
Əla polirovka olunur və uzunmüddətli estetik nəticə əldə olunur.
Yüksək rentgenokontrastdır (300% – axıcı kompozitlər arasında ən yaxşı göstəricidir).
İstifadəsinə göstərişlər – Yuxarı və aşaığı çənələrdə frontal və çeynəmə qrup dişlərin restavrasiyası.
Fissurların qermetizasiyası.
Keramik və kompozit restavrasiyaların səthi defektlərinin bərpası.
Qablaşdırma: Hər biri 1.7qr olmaqla
A1, A2,A3 və B1 rəngləri