Armada

Amanngirrbach – GIROFORM PIN DRIL

GIROFORM PIN DRIL – Model düzəltmə aparatı

Dəqiq iş, aşağı xərc, optimal modellər üçün.

Seqmentasiyaya görə modellərdə üstünlük təşkil edir.

Model cəmi 6 dəqiqəyə hazır olur.

Model üçün minimal gips sərfiyyatı.

Baza üçün gipsdən istifadə olunmur Rahat drelləmə pozisiyası üçün lazer işığı.

Tez və təhlükəsiz əməliyyat aparmaq üçün tərpənə bilən lövhə.

Lövhə tutacağı təhlükəsiz maqnitlə təmin olunub, işə başlayanda avtomatik maqnitlənir.

Düyməyə basmaqla yarım avtomatik drelləmə (0.5 san. hər deşmə.)

Frezerin avtomatik hərəkəti TIP-ON düyməsi ilə əməliyyat rahatlığı və drelləmə sadəliyi