Armada

Digər töküm cihazları

Digər töküm cihazları


Sentrafuqa – manual sentrafuqa cihazı
Sentrafuqa Kerr tipli cihazı, mərkəzdən qaçma sistemi ilə işləyir. Töküləcək manjet və metal ağırlığına görə seçilə bilir. Buna görə metalları seçmədən ən ideal tökümləri edə bilir. Bu cihaz keramika, qapaq körpü, bügel tökümlərində idealdır. Yeni cihazın ilk qurma hərəkəti 1.5 turdur. Vaxtla bu 3 tura qədər çıxa bilir.



Programix 25/50/100B – Ön isitmə sobası
Ön isitmə sobası.
Rahat istifadə. 3 mərhələli 20 proqram və 6 mərhələli 10 proqram olmaq üzrə 30 proqram seçimi. 3 isitmə proqramı. Hər səviyyə işin artırılmasına proqramlanıb. İstiliyi göstərmə. 100 saata qədər proqramlana bilmə. Rəqəmsal kalibrasiya.
Kron, körpü, və skelet protez tökümləri üçün mikro prosessorlu ön isitmə sobası.
Yüksək hərarət, qənaətli enerji sərfiyyatı.
Ön paneli rəqəmsal ekranlı olmaqla düymələr toxunmatikdir.
Əvvəlki hərarət səviyyələrindən aşağı hərarətə keçmə.
Rəqəmsal kalibrasiya
Paslanmaz polad qapı.
100 saata qədər proqramlana bilmə.



DM40 – Ön isitmə sobası
Multiproqramlı ön isitmə sobası.
Ənənəvi mufla sobaları ilə müqayisədə qızdırıcı elementlərinin effektivliyi daha yüksəkdir.
Minimum enerji tələbatı. Uzun müddətli istifadə üçün etibarlı.
Maye kristallı ekranin işıqlandırılması bu maşının işini rahat və tez edir.
İş gedişatı zamanı proqramın dəyişdirilmə imkanı.
1 il zəmanət. Maksimum 1.100o C hərarət. Elektronik hərarət kontrol edən mikroprosessor.
4 pozisiyalı 10 fərqli proqramı yaddaşa yazma imkanı. LED ekran
İstənilən gün və saata görə ayarlana bilən çalışma zamanı.