Armada

Amanngirrbach – Ceramill Map400

CERAMİLL MAP400 – CAD-CAM skaner

Ceramill Map400 skaneri daha asan istifadə imkanı təqdim edir. Skaner sahəsinin müəyyənləşdirilməsi avtomatik olaraq həyata keçirilir. Bu sayədə çox hissəli uzun körpülər, artikulyatora qoyulmuş modellər dəqiq bir şəkildə skaner olunur. Artikulyator olunmuş modellər Ceramill Mind proqramındakı virtual artikulyator sayəsində asanlıqla işlənə bilir. Yüksək həssaslıqlı 3D (üç ölçülü) qəbul edicilər modelin görünüşünün tam və həqiqi görüntülərlə skaner edir. Model skaner etmədə, qapanma qeydi skaner etməsi, diş əti skaneri və mum model skaneri də edə bilir. Skaner sahəsi 14 hissəli tam çənə körpüləri ala biləcək ölçüdədir. Əsas Xüsusiyyətlər: Tam avtomatik lent işıqlı skaner 14 hissəli bir körpünü yüksək sürətdə və asanlıqla skaner edir. Skaner ilə birlikdə Artex CR artikülyatorun daxili mexanizmini təmsil edən aparatlar verilir. CAD proqramında Artex CR virtual artikulyator funksiyası vardır. Bu sayədə artikülyatora alınmış gips modellər bu artikülyator ilə əlaqəli olaraq skaner edilə bilir və beləcə tam anatomik karkasların avtomatik olaraq işlənə bilməsi həyata keçirilir. İdeal karkas istehsalı üçün yekun qeydi, diş əti və mum model skaner edilə bilər. Skaner proqramı istifadəçini avtomatik olaraq istiqamətləndirir, bu sayədə əməliyyat səhvsiz və asan bir şəkildə aparılır. Skaner açıq kodlu interfeys ilə birlikdə təqdim edilir. Format olaraq “STL” format verir. Bu fayllar fərqli CAD aparatlarının proqramları ilə istifadə edilə bilər. Texniki xüsusiyyətləri:

Ölçüləri: 415x407x535 mm. Çəkisi: 31 kq. Güc qaynağı: 100 – 240V 2×1.25 A Cərəyan: T2, 1,25A, Güc: 80 Watt Dəqiqlik: <20m, İstiqamət -2.

Əsas Xüsusiyyətlər:
• İstifadə sahəsi genişdir. Tam anatomik olaraq azaldılmış kron və körpü, inlay / onlayn, sadələşdirilmiş mum modelləri, karkas üstü press, teleskop və virtual artikulyator funksiyaları vardır.
• Diş texniki üçün etibarlı, komfortlu və proqnozlaşdırılan bir iş mühitini təmin edir.
• Opsional virtual artikulyator proqramı mandibulyar hərəkətləri təmsil edir və avtomatik olaraq tam anatomik bir karkas təklifi təqdim edir. Dinamik yekun təhlili sayəsində frezerləmə sonrası nizamlama ehtiyacı olduqca azalır.
• Proqramın içindəki sifariş düyməsi sayəsində yaradılan məlumatın göndərilməsi asanlaşdırılmışdır.
• Açıq kod sistemi vardır. Format olaraq “STL”-dir, bu sayədə fərqli cihazlar ilə də istifadə edilə bilər.

 

Ceramill Mind

Qapaq-körpülər dizaynı edən ağıllı layihə proqramı. Bir diş texniki iş gedişatını rəqəmsal mühitə salaraq ən yüksək standartda nəticə almaq üçün əsas sistemdir. Bu məqsədlə yaradılan CAD proqramı Ceramill Mind diş texnikləri ilə məsləhətləşərək hazırlanmışdır və yeniliklər daima əlavə olunur. Ehtiyac duyulan hər funksiya proqramın menyusunda mövcuddur. Dişin boyun kənarlarının dəqiq təyin olunması, avtomatik körpü və ara keçid dizaynı, diş kitabxanası və açıq kod quruluşu önə çıxan əsas xüsusiyyətlərdir.