Armada

Endomotor üçün fayllar

Endomotor üçün fayllar

iRace

Əsas 3-lü sistemə tamamlayıcı fayllar Əsas 3-lü sistemə əlavə olaraq 02 taper konusluluğa malik 2 ədəd yüksək elastikli fayllar (əyri, dar və kalsiumlaşmış kanallarda) daha çətin kanallarda müalicə imkanı yaradır.


iRace+

Sürətli, səmərəli və təhlükəsiz. çox hallarda Yalnız 3-lü iRace faylları ilə müalicə etmək lazımdır. iRace sistemi öyrənmək və istifadə üçün asandır, kifayət qədər vaxta qənaət deməkdir və son apical genişləndirməni 30 / .04 ISO etmək imkan yaradır.Scout Race

Mexaniki ilkin keçid yolu üçün 02 taper konusluğa malik 10, 15 və 20 ISO ölçülərdə olan 3 ədəd fayldan ibarətdir. düz, kəskin əyriliyə malik və ya «S» şəkilli diş kanallarında mexaniki sürüş yolunu keçmək üçün nəzərdə tutulmuşdür.


XP endo finisher

Dentini qoruyaraq optimal təmizləmə. Niti ərinti əsas forma və yaddaş prinsipləri sayəsində əlçatmaz nöqtələrin mükəmməl təmizləmə potensialına malikdir. XP-endo faylları çox mürəkkəb morfoloji quruluşa malik kök kanallarında həmçinin dar və ciddi əyriliklər olan kanallarda müalicə etmək və əlçatılmaz nöqtələrin tam təmizlənməsində istifadə olunur.


D-Race

Kanal materialının çıxarılması. D-Race – 2 fayl vasitəsilə yalnız iş uzunluğuna qədər müxtəlif kanal materiallarının – qutta-percha, pasta, rezin tərkibli və s. kimi materialların təmizlənib çıxarılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.


BT-Race

Bioloji və mühafizəkar. BT-Race sistemi istifadəyə hazır steril-qablaşdırılmış və tək istifadə üçündür. 3 fayldan ibarət bu ardıcıllıq bir çox tip kanallar üçün uyğundur və yekun apical genişləndirməni ISO 35/04 etmək imkanı yaradır.