Tag Archive: MasterDent

MasterDent – CHEMİCAL COMPOSİTE Kimyəvi dolğu kompozit materialı

CHEMİCAL COMPOSİTE  Kimyəvi dolğu kompozit materialı Kimyəvi yolla bərkiyən kompozit. Ön və yan dişlərdə qırıq və zədələnmələrin bərpası, Diş əti müalicəsində istifadə olunur. Çox yüksək sıxıcı təzyiqə malikdir. (40.000 psi-dən yüksək). Mükəmməl estetik və optik özəlliklərə malikdir. Birdəfəlik rahat istifadəli….
Read more