Armada

Ultradent – ULTRASEAL XT PLUS – fissur doldurucusu

ULTRASEAL XT PLUS – fissur doldurucusu

Fissur doldurucusu.

Tiksotropik – Fırça ucluqla fissurlara ötürüldükdə durulaşır.

Yerləşdirildikdən sonra axmır.

Radiopak. 50% dolduruculuq.

Opak ağ, şəffaf, A1 və A2 rəngləri.

Florid təminatı.

Qablaşdırma: 1.2 ml. şpritslərdə.