Armada

Runyes – Sea B LCD

Sea B LCD

-B sinif 3 vakuumlu avtoklav
-Həcmi 17və 22 L
-Ölçüləri: 250mm*450mm/250mm*355mm
-Çəkisi: 55 kq.
-Proqram: 121º, 134º C.
-220V/50Hz
-Rəqəmsal LCD ekran
-Paketli və paketsiz halda alətlər sterilizasiya etmə imkanı
Funksional xarakteristikaları
Buxar və qazanxana ayrıdır.
Buxar istehsalı və qazanxananı ayırmaq, buxarı almaq üçün buxar generatorundan istifadə olunub ki, bu da buxarı lazımınca istehsal edir. Bu prosedura ilə suya da qənaət edilir. Bundan başqa qızdırıcı elementlərində istifadə ömrü uzanır. Çoxnöqtəli buxar idarəetmə ilə artıq təzyiq azaldılaraq sterilizasiya vəziyyəti daha stabil olur və sterilizasiya müddəti bir neçə dəfə azalır.
Yeni idarəetmə sistemi sterilizasiyanın başlama və bitmə vaxtının qeydə alır.
Temperatur sensorunun avtomatik və əl ilə idarə olunması.
Parametrlər avtomatik və dəyişilə bilən olmaqla yanaşı siz öz istədiyiniz parametrləri də verə bilərsiniz.