Armada

Ultradent – Valo

VALO

İlk dəfə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarınin Ultradent istehsalçı şirkəti tərəfindən aviasiya alüminiumundan istifadə edilərək VALO üçün gövdə böyük dəqiqliklə yonularaq hazırlanmışdır.
Bu gövdə VALO-nun daha möhkəm və daha çox istiliyin xaric edilməsinə səbəbdir. Onun erqonomik dizaynı ağız boşluğunda əlçatmaz yerlərə belə müdaxilə etməyi asanlaşdırır.
Yüksək texnologiyalı VALO-nun üç işıqlandırma rejimi vardır.
Standard, Yüksək güclü və Plasma Emulation
VALO-nun 3 dalğa tezlikli 4 ədəd işıqlandırma LED lampaları vardır. Bu imkan verir ki, bütün sahələrə polimerləşmə prosesi daha keyfiyyətli olsun.
Optimal kallimasiyalı şüalar (daha az genişlənən) VALO-nun güc sıxlığını saxlamağa müxtəlif səthlər və ara məsafələrdə sabit polimerləşməsinə şərait yaradır.