Armada

Accuitomo 170

Accuitomo 170

Görüntü sahəsi böyüdüldükdə belə yüksək çözümlülük saxlanılır. Geniş sahəli görüntüdən (Ø170xH120mm) kiçik sahəli görüntüyə (Ø40xH40 mm) qədər, minimal itki zamanı və hətta görüntü Ø40xH40 mm-dən Ø170xH120 mm diametrinə böyüdüldükdə belə yüksək çözümlülük saxlanılır.

Flat Panel Detector (FPD) Avtomatik pozisiyalama funksiyası Ø 40 x H 40 mm, Ø 60 x H 60 mm, Ø 80 x H 80 mm, və Ø 100 x H 100 mm ölçülü görüntülər üçün rentgen şüası alan obyekt ilə FPD arasındakı məsafəni genişləndirir, şüalar demək olar ki, paralel ötürülməklə göürüntü itkiyə səbəb olmadan yüksək çözümlülüklə alınır. Hər seçilmiş görüntü hissəsi üçün X-Ray şüasında optimallaşdırılmış kollimasiya radiasiya dozasını və radiasiyanın yayılmasını azaldır.

BÖYÜTMƏ REKONSTRUKSİYASI

Böyütmə rekonstruksiyası funksiyası 80µm voksel ölçülü, yüksək çözümlülü generasiya etməklə, 3D-CT görüntüsünü yüksək ölçüyə salmaqla nəzərdə tutulan sahəni böyüdür. Bu da yüksək dəqiqliklə diaqnoz aparılmasına imkan yaradır.

Rezolusiya opsiyalarının seçimi Voksel ölçüləri 80 μm, 125 μm, 160 μm və ya 250 μm olmaqla görüntünün istənilən sahəsi üçün seçilə bilər.

Ölçüləri: ø 40 × H 40 mm: 80 μm ø 60 × H 60 mm: 125 μm ø 80 × H 80 mm: 160 μm ø 100 × H 100 mm: 250 μm ø 170 × H 120 mm: 250 μm

 

 

 

Radioqrafiya prosedurası Kiçik konusobrazlı X-Ray şüaları FPD-ni 18 saniyə şüalandırır və bu vaxt ərzində C-arm (başlıq) 3600 dövr edir. RAW formatında olan görüntü FPD vasitəsi ilə kompüterə göndərilir. Göndərmə prosesi bitdikdən sonra rekonstruksiya alqoritmi görüntünü super-yüksək rezolusiyaya generasiya edir və 3D-CT görüntüsü kompüterin ekranında əks olunur.

Pasientin az dozalanması Dozalanma vaxtı cəmi 18 saniyə təşkil edir. Şüalanma CTDIw vahidi ilə 1/7 KT dozasına bərabər olur.

İzotropik voksel Voksel izotrop kubdur, görüntünü kəsmələrlə artefaktsız yüksək detallarına qədər konstruksiya edir. Voksel 3D verilənlərində minimal əmsaldır.