Armada

Metal

Metal


CERAPLUS S – Keramika metalı
Təkmilləşdirilmiş yüksək keyfiyyətli, keramika qapaq-körpü tökmə metalı. Biouyğunluq və tam tökmə toleransı (tərkibində berillium olmayan). Korroziyaya yüksək davamı və mükəmməl istifadə oluna bilmə. Hər növ induksiyon və sentrafuqa cihazında əritmə. Qarışıqlardakı aşağı istilik keçiriciliyi ilə xəstəni narahat etməmə.CE, DIN ISO 9001 və DIN EN 46001 normalarına uyğun. Tərkibi:C – <0.05%,Cr – 24%,Si – 1.8%, Fe – 1.5%,Mo – 10.5%,Co – 0.5%,Ni – Balance

Qablaşdırma: 1kq.FORMALLOY H – Protez metalı
Korroziyaya qarşı davamlı, dental məqsədlə təkmilləşdirilmiş yüksək keyfiyyətli, bərk protez töküm metalı. Bügel konstruksiyaları üçün idealdır. Xarakteristikaları: Sıxlıq – 8.3 g/m. Viker sərtliyi – 300 (HV/10). Ərimə hərarəti – 1385 C. Töküm hərarəti – 1440 C. Termal genişlənmə əmsalı – 15 µm/mmk. Dartınma – 15%. E-modulu – 230.000 N/mm
İSO 9001 və DIN EN 46001 normalarına uyğun. Qablaşdırma: 1 kq.FORMALLOY S – Protez metalı
Yüksək keyfiyyətli, dental məqsədlə təkmilləşdirilmiş Co, Cr tərkibli xüsusilə bügel konstruksiyaları üçün istehsal edilən metaldır. Tərkibində Ni Be ve Cd metalları yoxdur.
Xarakteristikaları: Korroziyaya yüksək davamlılıq. Biouyumluluk, Mükəmməl elastikliğinə görə asan işlənmə qabiliyyəti və şəkilləndirmə. Tərkibində Ni Be ve Cd metalları yoxdur. Asan axıcılıq kontrolu və gigiyenası. Aşağı istilik keçiriciliği. Hər cür induksiya və sentrifuqa cihazında ərimə.
Qablaşdırma: 1kq.
Texniki xarakteristikaları: Sıxlıq – 8.3 – 8.4/ cm3, Viker sərtliği – (Hv30) 330-380, Termal genişlənmə əmsalı ≈ 13.4 μm/m.°C (25-500ºC), Qatılaşdırma aralığı – 1285 -1350°C. Ərimə aralığı – 1400 -1430°C, Elastik modulu – 200 – 230 Gpa. İSO 9001 və DIN EN 46001SYSTEM KN – Keramika metalı
Nikel-xrom tərkibli keramika metalı.
Tərkibi: Ni 62%, Cr 25%, Mo 11%, Si1.5%. Digər elementlər 0.1 %.
Emalı rahat, termik və möhkəmlik cəhətdən əksər keramika tozlarına uyğun.