Armada

Ultradent – Ultravac

Ultravac – Kappa aparatı

Kappa hazırlamaq üçün cihaz.

Yüngül çəkili UltraVac-ın 3 pozisiyalı düyməsi sistemi işə salmaqla qızma elementini aktivləşdirir, vakuum pompasını işə salır və həmçinin avadanlığı söndürür.

İşıq indikatoru cihazın işə hazır vəziyyətdə olmağını göstərir.