Armada

Digər endodontiya vasitələri

Digər endodontiya vasitələri

 

 

Capillary tips Ucluqlar

Kapilyar ucluqlar. Bir anda kanalı yuma imkanı. 0.014 və 0.019 ölçülərdə. Qablaşdırmada 20 ədəd.


EDTA 18% Solution 30 ml.

Kanal genişləndirici Kanal yuyucu. Kimyəvi və mexaniki təmiz nəticə. Son kanal yuma irriqantı kimi məsləhətdir. Qablaşdırma: 1 ədəd 30 ml. EDTA 18% İndiSpence şprits.


Endo-Eze Tips Kanal yumaq üçün ucluqlar

Kanalı yumaq üçün Endo-EZE ucluqları. Qablaşdırma: 100 ədəd və 20 ədədli qablarda mövcuddur.


File-eze kit Kanal genişləndirici

Kanal genişləndirici. Suda həll olan 19% EDTA qatılı qarışıq. Qablaşdırma: 4 ədəd 1.2 ml. File-EZE şpritsi. 20 ədəd NaviTip.


File Eze 30ml.

İndi spence Kanal genişləndirici Kanal genişləndirici. Suda həll olan 19% EDTA qatılı qarışıq. Qablaşdırma: 1 ədəd 30 ml. File-EZE İndiSpence şpritsi.


Micro Capillary tips Nazik ucluqlar

Dünyada ən nazik ucluqlar (0.008”). Açıq rəng daxili görməyə imkan verir. kanalı yumaq və qurutmaq üçün əla vasitədir. Qablaşdırma: 20 ədəd ucluq.


Micro Applicators Applikatorlar

Bütün künclərə çatdırılma imkanı. Təhlükəsiz istifadə. Qablaşdırma: 400 ədəd applikator.


NaviTip Fırçalı iynə ucluqlar

Fırçalı iynə ucluqlar. Kalsium hidrooksidlə doldurulmuş kanalları təmizləmək üçün çox effektivdir. Qablaşdırma: 20 ədəd ucluqlar. 17 mm-20 ədəd. 25mm-20ədəd.


UltraCal XS kit Müvəqqəti kanal dolğu maddəsi

Kalsium hidroksid tərkibli müvəqqəti kanal dolğu materialı. Lazımi yerə çatdırılma. 35% kalsium hidroksid. Radiopak. Yeganə kalsium hidroksiddir ki, NaviTip-dən rahat keçir.


Vacuum adapter Hava şpritsi

Vaxta qənaət etməklə tez və effektiv kanalı qurudur. Qablaşdırma: 10 ədəd Luer vacuum Adapteri.